Planning Aid Wales

Welcome - Croeso

This site provides information about the land use planning system in Wales. It explains how you can get involved in planning and where to find further help.

General public

Information on planning for members of the general public.Volunteers

Information for registered volunteers with Planning Aid Wales and people who are interested in volunteering.

Community and town councillors

Specialist planning resources for community and town councillors.

PAW staff and directors

Restricted area for staff and directors of Planning Aid Wales.

Ar y safle hwn gallwch ddarganfod ffeithiau am gynllunio defnydd tir yng Nghymru, sut i gymryd rhan ac o ble i gael cymorth.

Aelodau o'r cyhoedd

Gwybodaeth ar gynllunio a Chymorth Cynllunio Cymru ar gyfer y cyhoedd.


Gwirfoddolwyr

Gwybodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr cofrestredig gyda Chymorth Cynllunio Cymru a phobl gyda diddordeb mewn gwirfoddoli.

Cynghorwyr cymuned a thref

Adnoddau cynllunio arbenigol ar gyfer cynghorwyr cymuned a thref.

Staff a chyfarwyddwyr CCC

Ardal breifat ar gyfer staff a chyfarwyddwyr Cymorth Cynllunio Cymru.