Eich awdurdod cynllunio lleol

Gwybodaeth am eich awdurdod cynllunio lleol

Eich awdurdod cynllunio lleol sy’n gyfrifol am gynllunio yn eich ardal. Mae eich awdurdod cynllunio lleol yn gwneud dau brif beth:

1. Mae’n paratoi ‘cynllun datblygu’ ar gyfer ardal yr awdurdod. Mae’r cynllun datblygu yn edrych ymlaen rhwng 10 a 15 mlynedd i’r dyfodol ac yn disgrifio’r mathau o ddatblygiad a ddylai ddigwydd mewn gwahanol ardaloedd.

2. Mae’n penderfynu ar geisiadau cynllunio.

Fel arfer, eich cyngor dinesig, sirol neu fwrdeistref yw eich awdurdod cynllunio lleol. Ond os ydych chi’n byw mewn parc cenedlaethol, yr awdurdod cynllunio lleol yw awdurdod y parc cenedlaethol.

 

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent (4)

Mwy o wybodaeth >>

01495 311556

planning@blaenau-gwent.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted, Review Report complete (August 2018)


Pen-y-Bont ar Ogwr (10)

Mwy o wybodaeth >>

 01656 643155

planning@bridgend.gov.uk

Website >>

LDP stage: Delivery Agreement (as of August 2018)


Caerffili (5)

Mwy o wybodaeth >>

01443 866416

Email link >>

Website >>

LDP stage: Adopted (As of August 2018)


Caerdydd (8)

Mwy o wybodaeth >>

029 2087 1134

development@cardiff.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Sir Gaerfyrddin (13)

Mwy o wybodaeth >>

01267 228659

planning@carmarthenshire.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted with new LDP at Delivery Agreement (As of August 2018)


Cyngor Sir Ceredigion (15)

Mwy o wybodaeth >>

01545 572135

planning@ceredigion.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted, seeking Candidate Sites on new plan (As at August 2018)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (18)

Mwy o wybodaeth >>

01492 574000

cynllunioplanning@conwy.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted, seeking Candidate Sites on replacement plan (As at August 2018)


Sir Ddinbych (19)

Mwy o wybodaeth >>

01824 706727

planning@denbighshire.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted, Call for Candidate Sites open on new plan (As at August 2018)


Sir y Fflint (21)

Mwy o wybodaeth >>

Gwynedd (17)

Mwy o wybodaeth >>

01766 771000

 planning@gwynedd.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted Joint LDP with Isle of Anglesey (As at August 2018)


Merthyr Tudful (6)

Mwy o wybodaeth >>

Sir Fynwy (1)

Mwy o wybodaeth >>

Castell-nedd Port Talbot (11)

Mwy o wybodaeth >>

01639 686737

Click here >>

Website >>

LDP stage: Adopted (Checked August 2018)


Casnewydd (2)

Mwy o wybodaeth >>

01633 656656

planning@newport.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Sir Benfro (14)

Mwy o wybodaeth >>

Cyngor Sir Powys (16)

Mwy o wybodaeth >>

01597 827161

planning.services@powys.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted April 2018 (Last checked August 2018)


Rhondda Cynon Taf (7)

Mwy o wybodaeth >>

01443 425004

planningservices@rctcbc.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Abertawe (12)

Mwy o wybodaeth >>

01792 635701

planning@swansea.gov.uk

Website >>

LDP stage: Examination (As at August 2018)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (3)

Mwy o wybodaeth >>

01633 648095

planning@torfaen.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Bro Morgannwg (9)

Mwy o wybodaeth >>

01446 704657

planning&transport@valeofglamorgan.gov.uk

Website >>

LDP stage: Adopted (Last checked August 2018)


Wrecsam (20)

Mwy o wybodaeth >>

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (C)

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (B)

Mwy o wybodaeth >>

Parc Cenedlaethol Eryri (A)

Mwy o wybodaeth >>

01766 770274

cynllunio@eryri-npa.gov.uk

Website >>

LDP stage: Examination on revised LDP (August 2018)


Cwestiwn heb ei ateb?

Os ydych chi’n dal i chwilio am gyngor, efallai y gallwch gael cymorth trwy ein Llinell Gymorth dros y ffôn.

Cliciwch yma i gael mynediad i’n gwasanaeth Llinell Gymorth >>

Share via
Share via
Send this to a friend