Staff

Yng Nghymorth Cynllunio Cymru mae tîm o saith aelod staff yn gweithio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru. Mae aelodau’r staff yn gweithio ar ystod o wahanol weithgareddau dan gyfarwyddyd y Bwrdd Cyfarwyddwyr i helpu cynnal, datblygu ac hyrwyddo’r mudiad.


 

James Davies

Prif Weithredwr

Mae James yn atebol i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am gynnal a rheoli’r mudiad a’i staff..

Ffôn: 02920 625009

Ebost

 


 

Mark Jones

Swyddog Ymgysylltiad Cynllunio

Mae Mark yn gyfrifol am ddosbarthu ein gwasanaethau cynllunio a gweithio i gefnogi cynllunwyr i ymgysylltu’n fwy creadigol â chymunedau lleol.

Ffôn: 02921 660904

Ebost


 

Karen Probert

Swyddog Ymgysylltiad Cynllunio

Mae Karen yn gyfrifol am ddosbarthu ein gwasanaethau cynllunio a gweithio i gefnogi cynllunwyr i ymgysylltu’n fwy creadigol â chymunedau lleol.

Ffôn: 02921 660907.

Ebost


 

Deb Jeffreys

Swyddog Ymgysylltiad a Datblygu Cymunedol

Mae Deb yn gyfrifol am adeiladu gallu cynghorau cymuned a thref i ymgysylltu’n fwy effeithiol gyda’r broses gynllunio leol a gwella ein gwasanaethau.

Ffôn: 02920 625004

Ebost


 

Kay Sharman

Gweinyddydd a Swyddog Cyllid

Cyfrifoldeb Kay yw gweinyddiaeth ariannol ac mae’n darparu cefnogaeth weinyddol i’n tîm staff a’r cyfarwyddwyr.

Ffôn: 02920 625009

Ebost


 

Rosa Thomas

Gweinyddwr Llinell Gymorth

Mae Rosa yn gyfrifol am ateb galwadau i’n Llinell Gymorth a chyfeirio achosion i’r gwirfoddolwyr.

Ffôn: 02920 625000

Ebost

Send this to a friend