Rôl Cynllun Cynefin yn eich Cymuned

This event has ended

Mae gwerth go iawn i’r system gynllunio gan ei bod yn diogelu ein hamgylcheddau naturiol ac adeiledig trwy ddarparu cartrefi a swyddi ac adfywio canol ein trefi sydd wedi gweld gwell dyddiau.

Mae gan gymunedau yng Nghymru mwy o gyfle nawr, nag erioed o’r blaen, i lunio dyfodol y lleoedd ble maent yn byw ac yn gweithio ac i gyfrannu at lesiant y gymuned.

Mae Cynlluniau Cynefin yn cynnig i gymunedau lleol, Cynghorau Cymuned a Thref fel arfer, gyfle mentrus i gydweithio ag awdurdodau cynllunio lleol i helpu cyflawni uchelgeisiau lleol. Gall Cynllun Cynefin ychwanegu haen leol iawn o fanylion at y cynlluniau strategol ehangach a gynhyrchir gan awdurdodau cynllunio.

Wrth edrych ar y teclynnau, technegau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan Gynlluniau Cynefin, bydd y digwyddiad hwn yn gofyn ‘beth yw gwerth gwirioneddol Cynlluniau Cynefin yn eich cymuned?”’

Bydd y digwyddiad hanner diwrnod hwn yn:

  • Darparu gwybodaeth i ganiatáu gwell dealltwriaeth o Gynlluniau Cynefin yng Nghymru.
  • Arddangos teclynnau, adnoddau a chanllawiau ar baratoi Cynllun Cynefin – ydy Cynllun Cynefin yn briodol i nghymuned i?
  • Astudiaethau achos – dysgu o brofiad.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

  • Awdurdodau Cynllunio Lleol sy’n chwilio am ganllaw ar sut i gefnogi eu cymunedau i ddatblygu Cynlluniau Cynefin.
  • Cynghorau Cymuned a Thref a grwpiau cymuned sy’n ystyried paratoi Cynllun Cynefin ond heb wybod a ddylent gychwyn neu ble i gychwyn.
  • Sefydliadau gwirfoddol gyda diddordeb yn eu hamgylchedd a’u cymuned lleol.
  • Datblygwyr / asiantwyr â diddordeb yn yr arbedion a ellir eu cael trwy’r ymgysylltiad cymunedol ystyrlon a geir trwy Gynlluniau Cynefin.
Archebwch nawr ar Eventbrite >>

Send this to a friend